Nackrosen

Föreningen

Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf grundades 9.4.2002 av ivriga föräldrar som ville ha en steinerlekskola på svenska åt sina barn. Verksamheten startade i augusti 2003 på adressen Pargasvägen 3 i den så kallade C-skolan med två barngrupper. Näckrosens administration och ekonomi sköts av föreningen i samarbete med föreståndare och kanslist. Minst ena föräldern blir medlem i föreningen när barnet börjat i lekskolan. Hösten 2016 har Näckrosen fusionerats med Lekskolan Vildrosen och flyttat till Resovägen 10.

Föreståndare Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara - 0503096786 - forestandare@nackrosen.fi
Kanslist Sofia Nordström - 0504673173 - info@nackrosen.fi

Styrelsen

Näckrosens styrelsen består av föräldrar som väljs på årsmötet i början av hösten. Den som är intresserad kan kontakta kanslisten. Föreningens styrelse består verksamhetsåret 1.8.2016-31.7.2017 av Jessica Hård af Segerstad, Jenny Öhrman, Maria Andersin, Maria Kisaoglu, Noona Leppinen, Sonja Jansson och Paul Olin.

Finansiering av verksamheten

Verksamheten finansieras genom dagvårdsavgift, Folkpensionsanstaltens stöd för privatvård av barn samt understöd från olika fonder och stiftelser. Den största bidragsgivaren är Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.