Nackrosen

Föräldrarollen

Steinerlekskolan Näckrosen föddes ur föräldra-initiativ och har vuxit och mår bra tack vare aktiva föräldrar. I allt det arbete som behöver göras för att möjliggöra lekskoleverksamheten inbjuder vi er föräldrar att delta. På talkon, basarer och fester blir stora saker gjorda när var och en bidrar på sitt sätt. Och barnen är så stolta när de vet att deras föräldrar varit med och arbetat för att göra det fint på lekskolan.

Föräldrakvällar möjliggör att få insyn i pedagogiken, men också att lära känna de andra föräldrarna. Många vänskapsband har knutits på Näckrosen som sedan burit genom skolårens alla fröjder och utmaningar.

På familjesamtalen erbjuds möjlighet för varje familj att enskilt träffa barnets pedagoger. Då går föräldrar och pedagoger tillsammans igenom hur barnet har det och kommer överens om hur man tillsammans på bästa sätt kan stödja barnets utveckling och välmående.