Nackrosen

Näckrosen

Näckrosen har tre barngrupper med ca 15 barn i åldern 3-7 år. Dessa heter Musslorna, Sländorna och Snäckorna. Dessutom finns tre grupper med barn i åldern 1,5-3 år med fyra barn var. Sammanlagt har Näckrosen 57 platser.

Antagning av nya barn

Barnen antas till daghemmet i anmälningsordning med förkörsrätt för syskon. Vi strävar efter att fylla platserna på hösten, så att gemenskapen inom gruppen kan byggas upp från början. Ifall det ännu finns lediga platser kan vi ta emot barn också i januari. Barnet bör ha en levande kontakt till det svenska språket i sin hemmiljö då vi tyvärr inte har resurser för språkbadsverksamhet. Beslut om följande hösts platser fattas i januari-februari, varefter familjerna informeras om beslutet.

Anmälningsblankett

Det går bra att besöka oss innan ni bestämmer er för att lämna in en anmälan eller ta emot en plats. Ta då kontakt med föreståndare Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara (forestandare@nackrosen.fi) och boka en tid. Innan barnet beviljats en plats på Näckrosen ber vi att bara föräldrarna kommer på besök.

När barnet har beviljats en plats på Näckrosen ordnas först ett infomöte för föräldrar i maj och senare samma månad eller I början augusti är barnet välkommet på besök. Vi önskar att barnet kan få en mjuk start under den första lekisveckan.

Avgifter

Verksamhetens finansiering grundar sig på stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd) och en årssavgift per barn. Denna avgift är för tillfället 3410 euro/ år för heldagsvård. Privatvårdsstödet ansöker föräldrarna om hos Folkpensionsanstalten (FPA), som betalar stödet direkt till föreningen. Om familjens inkomster underskrider en av FPA fastställd övre gräns är familjen berättigad till vårdtillägg. FPA betalar vårdtillägget (0-146,02 euro) till föreningen och familjens dagvårdsavgift minskas med motsvarande summa.

Förskolan (kl. 9-13) är avgiftsfri förfamiljerna. Om förskolebarnet behöver morgon- och/eller eftermiddagsvård uppbärs en årsavgift på 2090 euro. Familjerna kan ansöka om vårdtillägg (0-70,05 euro) även för eftermiddagsvården.